M-CHAT-R/F jest darmowym, dwustopniowym narzędziem przesiewowym stosowanym w celu oceny, czy dane dziecko może być zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przeznaczone jest do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy. W przypadku wystąpienia ryzyka potrzebne jest przeprowadzenie przez specjalistę procedury weryfikacyjnej, potwierdzającej lub wykluczającej wynik otrzymany w kwestionariuszu.

Warsztat przeznaczony jest dla pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się rozwojem dziecka do 3 roku życia. Jego efektem będzie nabycie umiejętności przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej oraz przekazywania rodzicom informacji o niepokojących wynikach badania.

Zagadnienia poruszane na warsztacie:

  • co w rozwoju małego dziecka powinno nas niepokoić?
  • narzędzie M-CHAT-R/F jako skuteczna metoda monitorowania u dzieci zaburzeń w kierunku ASD
  • narzędzie M-CHAT-R/F – omówienie narzędzia i programu online
  • procedura weryfikacyjna M-CHAT-F w praktyce
  • jak przekazywać rodzicom wyniki badania?

Termin: 27 maja 2022 r., godz. 17:00-19:00

Miejsce: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, Warszawa

Koszt (uczestnictwo, materiały, poczęstunek): 189 zł.

Zapisy: należy wypełnić zgłoszenie online dostępne TUTAJ

Fot: www.soswtomaszowlub.szkolnastrona.pl

 
Back to Top