Narzędzia SACS-R umożliwiają wyjątkowo wczesne, bo już od 7. miesiąca życia dziecka, rozpoznanie symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu. Obserwacja rozwoju dziecka z użyciem narzędzi SACS-R jest jak dotychczas najbardziej efektywną metodą wczesnego wykrywania ASD. Wysoka skuteczność narzędzi została potwierdzona wynikami zakrojonego na ogromną skalę projektu naukowego zrealizowanego przez prof. Cheryl Dissanayake i dr Josephine Barbaro w latach 2006-2008 w stanie Victoria w Australii.

Stosowana obecnie, zrewidowana wersja narzędzi (SACS-R) jest ich udoskonaloną wersją, opracowaną w celu poprawy właściwości psychometrycznych przez badaczy z Uniwersytetu La Trobe na podstawie wyników projektu australijskiego.

W ramach Programu, w lipcu 2014 r., odbyło się szkolenie pt. "Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R)", zorganizowane przez Fundację SYNAPSIS i Centrum Logopedyczne ADESSE we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, finansowane przez Fundację PZU. Szkolenie, w którym wzięło udział aż 107 osób z całej Polski, poprowadziła dr Josephine Barbaro z Uniwersytetu La Trobe w Melbourne, Australia, współautorka narzędzi SACS-R.

Osoby przeszkolone w ramach projektu przeprowadzały bezpłatne badania przesiewowe pod kątem zaburzeń społecznych i komunikacji wśród dzieci pozostających pod opieką wytypowanych żłobków miejskich i ośrodków specjalistycznych. Rodzina każdego dziecka uczestniczącego w badaniu otrzymała informację zwrotną z wynikiem badania w formie pisemnej. Dzieci zidentyfikowane w projekcie jako zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami językowymi zostały skierowane na bezpłatną konsultację kliniczną do właściwego dla nich ośrodka.

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA BADAŃ (stan na 21 kwietnia 2017)
Wykaz osób, które utraciły uprawnienia do prowadzenia badań (stan na 14 luty 2017)

 

Back to Top