Michał Wroniszewski – kierownik Programu

Lekarz med. (dyplom AM w Warszawie 1974 r.), specjalista psychiatra (1981), rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizor psychoterapii, trener i superwizor treningów grupowych oraz terapeuta rodzinny, prowadził liczne szkolenia w tym zakresie. Autor, współautor i redaktor szeregu publikacji profesjonalnych i popularyzatorskich. Współzałożyciel Fundacji SYNAPSIS, od 1990 r. wiceprezes a od 1995 prezes zarządu, dyrektor Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem SYNAPSIS w Warszawie. Od czerwca 1995 roku członek i stypendysta międzynarodowej organizacji innowatorów społecznych ASHOKA.

 

Joanna Grochowska – konsultant merytoryczny Programu

Psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z osobami z autyzmem. Od kilku lat prowadzi i rozwija program diagnozowania zaburzeń ASD u niemowląt i małych dzieci. Wiceprezes Fundacji SYNAPSIS i wicedyrektor Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem FS. Certyfikowany konsultant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Brała udział w wielu projektach naukowo-badawczych prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Biologii Doświadczalnej. Jest członkiem Rady Szkoleniowej Fundacji, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.

 

Agata Bujnik – kierownik zespołu diagnostyczno-konsultacyjnego w Programie

Pedagog specjalny, zatrudniona w Fundacji SYNAPSIS od 2005 r., a od 2008 r. pracuje w zespole specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych Aktualnie pełni funkcję kierownika zespołu konsultującego i diagnozującego dzieci w wieku 8 – 24 miesięcy. Współprowadzi szkolenia podstawowe dla profesjonalistów, rodziców oraz dwuletni staż terapeutyczny dla pedagogów, psychologów i logopedów. Stale poszerza swoje doświadczenia i podnosi kompetencje zawodowe w ramach szkoleń z zakresu autyzmu oraz wczesnej interwencji.

 

Zuzanna Domasiewicz – członek zespołu diagnostyczno-konsultacyjnego w programie

Psycholog, pedagog, doktor nauk społecznych. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz ich rodzinami od ponad 15 lat. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących narzędzi diagnostycznych, wczesnej interwencji oraz metod terapii zaburzeń rozwoju u dzieci (m.in. TEACCH, INSITE, ABA, ADOS-2). Aktualnie w trakcie procesu certyfikacyjnego metody ESDM. Ukończyła Szkołę Trenerów Centrum TROP, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rodziców, profesjonalistów i studentów. Bierze aktywny udział w projektach naukowych prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Autorka publikacji dotyczących przede wszystkim sytuacji rodziców dzieci z ASD.

 

Dorota Czynajtis - członek zespołu diagnostyczno-konsultacyjnego w Programie

Psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej, dyplomowana pielęgniarka. W Fundacji SYNAPSIS zatrudniona od 2009r. na stanowisku terapeuty osób z autyzmem. Zakres jej obowiązków obejmował diagnostykę, konsultacje rodzin, prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych, tworzenie programów terapeutycznych dla podopiecznych. Od 2013r. pracuje w zespole specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku od 8 do 24 miesięcy. Posiada uprawnienia do wykonywania badań przesiewowych dzieci pod kątem ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu za pomocą narzędzia SACS-R. Obecnie prowadzi wieloetapowe procesy diagnostyczne, jak również opracowuje propozycje rodzajów zajęć i sposobów pracy z dzieckiem, u którego zaobserwowano nieprawidłowości w rozwoju.

 

Paulina Lasocka – członek zespołu diagnostyczno-konsultacyjnego w Programie

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją terapia zajęciowa. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z Wczesnej Interwencji – pomocy Dziecku i Rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz opieki nad małym dzieckiem. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Zatrudniona w Fundacji SYNAPSIS od czerwca 2013 roku, jednak doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci z ASD zdobywała już w latach 2006 – 2008, będąc na stażu w Fundacji, w późniejszych latach jako wolontariuszka w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po kroku", Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka w Warszawie.

 

AGNIESZKA DUBIEL – członek zespołu diagnostyczno-konsultacyjnego w Programie

Logopeda, neurologopeda. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku logopedia z elementami resocjalizacji oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie na kierunku neurologopedia. Zatrudniona w Fundacji SYNAPSIS od września 2008 roku. Doświadczenie w pracy z dziećmi z ASD zdobywała odbywając staż logopedyczny i terapeutyczny na przełomie 2013/2014 roku prowadzone przez Fundację, w kolejnych latach uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu lgopedii oraz neurologopedii.

 

PAULINA BREWCZYŃSKA-WASIAK – CZŁONEK ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO W PROGRAMIE

Fizjoterapeutka, terapeutka Integracji Sensorycznej, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Zatrudniona w Fundacji SYNAPSIS od września 2014 roku.Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z ASD zdobywała w Ośrodku dla Osób z Autyzmem „Effatha“ pracując w Poradni i Szkole Specjalnej. W Fundacji SYNAPSIS pracuje m.in. w zespole specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku od 8 do 24 miesięcy. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach fizjoterapeutycznych, jak również tych związanych z tematyką ASD. 

Back to Top