To właśnie Ty, Drogi Rodzicu, jesteś osobą, która codziennie obserwuje, jak Twój maluszek pokonuje kolejne szczeble w rozwoju i odkrywa świat. Dzięki temu, często instynktownie, czujesz, gdy coś z dzieckiem jest nie tak, choć nie zawsze potrafisz to precyzyjnie opisać. Jeśli więc coś Cię niepokoi w rozwoju Twojego dziecka, zapytaj o to lekarza lub psychologa. Drąż temat. Nie daj się zbyć!

Na naszej stronie możesz przeczytać o kluczowych kompetencjach społecznych, które Twoje dziecko powinno osiągnąć  przed ukończeniem drugiego roku życia. Zapoznaj się z tymi informacjami zanim wybierzesz się do specjalisty. Materiały na ten temat znajdują się w zakładce „Rozwój dziecka”, czyli TUTAJ.

Polecamy dwa rodzaje badań przesiewowych.  Oba zostały stworzone w celu oceny ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pozwalają one na wstępną ocenę prawidłowości rozwoju dziecka w zakresie umiejętności społecznych oraz umiejętności komunikowania się.

M-CHAT-R jest kwestionariuszem, który może wypełnić rodzic dziecka w wieku od 16 do 30 miesiąca życia. Można go wypełnić on-line TUTAJ lub wydrukować plik TUTAJ i wypełnić na kartce. Kwestionariusz M-CHAT-R pozwala na ocenę, czy ryzyko wystąpienia u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu jest niskie, średnie lub wysokie. Jeśli kwestionariusz jest wypełniany on-line, informację o wyniku badania uzyskuje się natychmiast. W przypadku wypełniania ręcznie na kartce wynik należy samemu policzyć. Jeśli ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu jest niskie, nie ma powodu do niepokoju (warto powtórzyć badanie jeśli dziecko w momencie wypełnienia kwestionariusza nie miało jeszcze dwóch lat). Jeśli ryzyko zaburzeń ze spektrum autyzmu jest wysokie, należy jak najszybciej zgłosić się do ośrodka zajmującego się diagnozowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu (lista niektórych palcówek z poszczególnych województw jest dostępna TUTAJ). Jeśli natomiast po wypełnieniu kwestionariusza M-CHAT-R okaże się, że  ryzyko wystąpienia zaburzeń jest średnie, wówczas należy wypełnić wersję M-CHAT-R/F, aby ustalić czy jest rzeczywiście powód do niepokoju o rozwój dziecka. Najlepiej jeśli narzędzie M-CHAT-R/F zostanie wypełnione przez osobę, która została przeszkolona w jego stosowaniu. Już ponad 1100 osób z całej Polski przeszkoliło się w zakresie użytkowania tego narzędzia. Badanie wersją M-CHAT-R/F można wykonać w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin Fundacji SYNAPSIS lub w innych ośrodkach zajmujących się rozwojem małego dziecka, np. Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży lub do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

SACS-R to zestaw kart umożliwiających obserwację dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu wyjątkowo wcześnie, bo już od 7. miesiąca życia dziecka. Badanie może wykonać jedynie odpowiednio przeszkolona osoba. Jest ono krótkie i przeprowadzane w atmosferze bardzo przyjaznej dla dziecka. Wysoka trafność SACS-R została potwierdzona wynikami dużego projektu naukowego zrealizowanego przez prof. Cheryl Dissanayake i dr Josephine Barbaro w latach 2006-2008 w stanie Victoria w Australii. Lista osób uprawnionych do prowadzenia badań z użyciem narzędzia SACS-R znajduje się TUTAJWAŻNE! Osoby nie widniejące na tej liście nie mają uprawnień do prowadzenia badań w Polsce.

TUTAJ zamieszczamy informacje od Partnerów Programu „Badabada” Fundacji SYNAPSIS na temat możliwości skorzystania u nich z badań przesiewowych lub diagnostyki.

WAŻNE! Każda z tych instytucji prowadzi działalność niezależną od Fundacji SYNAPSIS realizując usługi według własnych standardów. W związku z tym Fundacja SYNAPSIS nie bierze odpowiedzialności za jakość usług Partnerów. Zamieszczone przez nas informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. 

Back to Top