Publikacje naukowe

Grochowska, J. (2015). Objawy ASD u dzieci w różnym wieku. W: A. Rozetti, F. Rybakowski (red.), Spektrum autyzmu – neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące (s. 69-78). Łódź-Warszawa: Krajowe Towarzystwo Autyzmu.

Wroniszewski, M., Grochowska, J., Bujnik, A., Borska-Mądrzycka, Z., Waligórska, A., Waligórski, M. (2015). Standardy wczesnego wykrywania ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu. W: A. Rozetti, F. Rybakowski (red.), Spektrum autyzmu – neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące (s. 99-108). Łódź-Warszawa: Krajowe Towarzystwo Autyzmu.

Rybakowski, F., Białek, A., Chojnicka, I., Dziechciarz, P., Horvath, A., Janas-Kozik, M., Jeziorek, A., Pisula, E., Piwowarczyk, A., Słopień, A., Sykut-Cegielska, J., Szajewska, H., Szczałuba, K., Szymańska, K., Urbanek, K., Waligórska, A., Wojciechowska, A., Wroniszewski, M., Dunajska, A. (2014). Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie. Psychiatria Polska, 4, 653-665.

Czytaj całość

Wroniszewski, M., Grochowska, J. (2005). Wczesna intensywna interwencja w autyzmie dziecięcym. W: T. Serafin (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców (s. 133-150). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Czytaj całość

Back to Top