Doświadczenia w diagnozowaniu najmłodszych dzieci zaowocowały opracowaniem koncepcji ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu. Stanowi on wieloletni rezultat poszukiwania rozwiązań, procedur i narzędzi pozwalających na monitorowanie rozwoju małych dzieci tak, aby jak najwcześniej wychwytać wczesne objawy spektrum autyzmu. Program opiera się na doświadczeniach działań pilotażowych, prowadzonych w Fundacji od 2004 roku. W tym czasie obniżaliśmy stopniowo typowy wiek diagnozowania w naszym Ośrodku: z ok. 4 lat do poniżej 2 lat.

Znane obecnie na świecie metody pozwalają na diagnozowanie zaburzeń autystycznych od ok. 12 miesiąca życia lub stanu zagrożenia tymi zaburzeniami od II-ego półrocza życia dziecka. Z jednej strony - zazwyczaj ze względu na dyskretność pierwszych przejawów zaburzeń – wykrywanie ich wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Z drugiej zaś odpowiedniej organizacji systemu monitorowania rozwoju dzieci, zwłaszcza z grup zwiększonego ryzyka. Oznacza to potrzebę systematycznego kwalifikowania dzieci, wymagających szczególnej uwagi, do grup ryzyka. A także uważnej oceny w różnych sytuacjach kontaktu z lekarzami, psychologami, terapeutami, czy nie występują objawy (deficyty rozwojowe) mogące świadczyć o stanie zagrożenia rozwojem zaburzeń autystycznych.

Realizowany obecnie przez Fundację Program przewiduje działania nastawione na rozwój systemu opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi w obu tych zakresach (zarówno w zakresie wiedzy, jak i organizacji pomocy). Wierzymy, że dzięki temu zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci w wielu przypadkach będą rozpoznawane dużo wcześniej niż dotychczas oraz że staną się elementem systemowych rozwiązań. Postanowiliśmy skoncentrować nasze działania na edukacji rodziców, opiekunów, lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy pediatrów, psychologów, pedagogów, pielęgniarek i innych specjalistów ponieważ to szczególnie od ich wiedzy na temat typowych i nietypowych objawów autyzmu zależy szybkie dalsze diagnozowanie dziecka.

 

 

Back to Top