Zapisz się na warsztat dot. M-CHAT-R/F. To darmowe, dwustopniowe narzędzie przesiewowe stosowane w celu oceny, czy dane dziecko może być zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jesteś lekarzem, pielęgniarką, psychologiem, pedagogiem lub innym specjalistą zajmującym się rozwojem małego dziecka? Zapisz się na szkolenie dotyczące diagnozy małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Back to Top