Do głównych celów Programu „Badabada” należy zwiększenie dostępności usług diagnostycznych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). W 2016 roku realizowaliśmy go, przeprowadzając 290 procesów diagnostycznych. Zwiększyliśmy tym samym ich liczbę o ponad 50% w stosunku do poprzedniego roku. Dodatkowo przeszkoliliśmy z zakresu wczesnej diagnostyki ASD 157 osób w 4 województwach (lubelskie, śląskie, podlaskie i mazowieckie), by ułatwić dostęp do specjalistycznej pomocy także dzieciom, mieszkającym poza Warszawą.

Ponadto w 2016 roku podpisaliśmy porozumienie partnerskie o współpracy naukowo-badawczej z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnie prowadziliśmy projekty dotyczące sprawdzenia przydatności polskich wersji narzędzi przeznaczonych do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych (tj. kwestionariuszy Q-CHAT, M-CHAT-R, 2 i 3 części baterii BISCUIT oraz arkusza obserwacyjnego z zestawu BISCUIT), a także kwestionariusza do badania przetwarzania informacji sensorycznych u niemowląt i małych dzieci (ITSP). Do udziału w projektach badawczych zostali zaproszeni Partnerzy Programu „Badabada”. Serdecznie dziękujemy ponad 30 osobom i placówkom z całej Polski, za zaangażowanie się w te działania i przebadanie niemal 500 dzieci. Na rok 2017 planujemy prace nad analizą uzyskanych danych oraz raportami prezentującymi rezultaty przeprowadzonych badań.

W 2016 roku wspieraliśmy także działania Partnerów Programu „Badabada”. Sto dwadzieścia jeden osób i instytucji reprezentowały wszystkie województwa w kraju (co najmniej 3 Partnerów w każdym województwie).

Partnerzy Programu: 

a. prowadzili kampanie informacyjne skierowane do lekarzy, pracowników społecznych, nauczycieli żłobków i przedszkoli oraz rodziców,

b. organizowali konferencje dotyczące wczesnego wykrywania autyzmu
(w trzech prelegentami byli pracownicy Programu „Badabada"),

c. przeprowadzili bezpłatne badania przesiewowe w kierunku ASD ponad 5100 małych dzieci,

d. organizowali cykliczne spotkania dla rodziców dzieci z autyzmem lub zagrożonych autyzmem dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju.

Ważnym obszarem naszych działań w 2016 roku były również szkolenia. Przeprowadziliśmy 27 warsztatów ze stosowania narzędzia do badań przesiewowych M-CHAT-R oraz 7 specjalistycznych szkoleń z zakresu diagnozowania małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Uczestniczyło w nich w sumie 897 osób, przede wszystkim psychologowie i pedagodzy (94% uczestników), ale także lekarze
i rodzice.

Back to Top