Projekt, który realizujemy od marca do grudnia 2019r., ma na celu zwiększenie dostępności do diagnozy dzieci w wieku od 16 do 30 miesiąca. Jego założenia pokrywają się z „BadabadaProgramem Wczesnego Wykrywania Autyzmu”, który prowadzimy od 2014 roku.

Poprzez dystrybucję materiałów dydaktycznych, badania przesiewowe i w końcu działania terapeutyczne chcemy zwiększyć:

  • dostępność do wczesnej diagnozy dzieci zagrożonych zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • świadomość rodziców małych dzieci o pierwszych objawach autyzmu oraz korzyściach z wczesnej diagnozy
  • wiedzę rodziców o tym jak wspomagać rozwój dziecka i gdzie szukać pomocy.

Chcemy objąć działaniami projektowymi 1500 dzieci! Z tej grupy wyłonimy dzieci zagrożone autyzmem i część z nich zakwalifikujemy do dalszej, specjalistycznej diagnostyki. W kolejnym etapie rodzice z dziećmi będą mogli brać udział w konsultacjach. Specjalistycznym pełnym procesem  diagnostycznym w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu weźmie udział 45 rodzin. Po postawieniu rozpoznania rodzice otrzymają informacje i wskazówki wspierające ich w tej nowej, trudnej sytuacji.  


Projekt realizujemy w Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS, przy ulicy Ondraszka 3 w Warszawie oraz w Centrum Diagnostyki i Terapii  Małych Dzieci Fundacji SYNAPSIS, przy ul. Siemieńskiego 21 w Warszawie.

 

Back to Top