Konferencja szkoleniowa pod hasłem: „Mamo, Tato, czy mam autyzm?", która odbędzie się w Sali konferencyjnej Regent Warsaw Hotel w Warszawie 4 grudnia 2014 roku, to wydarzenie wyjątkowe. Oprócz prezentacji nowatorskiego Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu będziemy w jej trakcie świętować jubileusz 25-lecia działalności Fundacji SYNAPSIS. Honorowy patronat nad konferencją objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.

 

Podczas oficjalnego wprowadzenia do konferencji spojrzymy w przeszłość i podsumujemy naszą działalność na rzecz osób z autyzmem w Polsce na przestrzeni mijającego ćwierćwiecza. Następnie skupimy się na naszych planach na przyszłość, których realizację rozpoczęliśmy wraz z partnerami w tym roku i zaprezentujemy założenia Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu. Wykład okolicznościowy pt. „Badania nad wczesnymi wskaźnikami zaburzeń autystycznych" będący równocześnie wstępem do merytorycznej części wygłosi współzałożyciel Fundacji SYNAPSIS – dr Ryszard Praszkier.

 

Gościem specjalnym drugiej części konferencji będzie profesor Ricardo Canal Bedia z Uniwersytetu w Salamance, który opowie o swoich doświadczeniach zebranych podczas autorskich badań nad wczesną diagnostyką zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ponadto dzięki wystąpieniom wybitnych polskich specjalistów – dr Joanny Kwasiborskiej-Dudek i dr Izabeli Chojnickiej – będą mieli Państwo sposobność poznania narzędzi używanych do badań przesiewowych oraz innych zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, które w ramach Programu planujemy upowszechnić w naszym kraju. Panel dyskusyjny wieńczący konferencję poprowadzi profesor Ewa Pisula.

 

W Konferencji wezmą udział specjaliści zajmujący się diagnozą, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z autyzmem, a także osoby odpowiedzialne za wdrażanie i kształtowanie programów w tym zakresie na poziomie instytucjonalnym. Chcemy, aby uczestnicy konferencji zapoznali się z założeniami Programu i promowali w swoim środowisku lokalnym potrzebę rozwijania dostępu do wczesnej diagnozy. Chcemy, aby za kilka lat wiedza i narzędzia były w powszechnym użyciu, ponieważ nadrzędnym celem naszych działań jest przede wszystkim obniżenie wieku, w którym dzieci z autyzmem i ich rodzice w Polsce uzyskują dostęp do profesjonalnej pomocy.

 

Ponieważ nie jesteśmy w stanie zaprosić do udziału w konferencji wszystkich chętnych osób, zadbaliśmy o profesjonalną transmisję konferencji na żywo. Transmisja rozpocznie się 4 grudnia o godzinie 12:00 i dostępna będzie na stronie Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada".

 

Wspólnie zmieniajmy przyszłość osób z autyzmem!

 

PROGRAM

 

od 8:30
rejestracja uczestników konferencji

 

10:00 - 11:00
25-lecie Fundacji SYNAPSIS, część oficjalną poprowadzi Michał Olszański, Program III PR

 

11:00 - 11:30

„Badania nad wczesnymi wskaźnikami zaburzeń autystycznych" / dr Ryszard Praszkier, UW

 

11:30 - 12:00
przerwa kawowa

 

12:00 - 12:45
„Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu" / Michał Wroniszewski, Fundacja SYNAPSIS

 

12:45 - 14:15
"Wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu – wyzwanie, które warto podjąć" / prof. Ricardo Canal Bedia, Uniwersytet w Salamance (Hiszpania)

 

14:15 - 15:15
przerwa na lunch

 

15:15 - 15:45
„SACS-R – narzędzia do badań przesiewowych dzieci pod kątem ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu"
dr Joanna Kwasiborska-Dudek, Adesse

 

15:45 - 16:15
„Wystandaryzowany protokół obserwacji ADOS-2 - złoty standard w diagnozowaniu autyzmu" / dr n. med. Izabela Chojnicka, UW oraz prof. Ewa Pisula, UW

 

16:15 - 17:00
Panel dyskusyjny / prof. Ewa Pisula, prof. Ricardo Canal Bedia, dr n. med. Izabela Chojnicka, dr Joanna Kwasiborska-Dudek i Michał Wroniszewski

Back to Top