Z wielką radością informujemy, że w dniach 21-22 lipca 2014 r. odbyło się szkolenie pt. "Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R)" zorganizowane przez Fundację SYNAPSIS i Centrum Logopedyczne Adesse we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy, finansowane przez Fundację PZU. Szkolenie odbyło się w ramach projektu WWA – wczesne wykrywanie zaburzeń spektrum autyzmu.

Szkolenie poprowadziła dr Josephine Barbaro z Uniwersytetu La Trobe w Melbourne, Australia, współautorka narzędzi SACS-R.

Narzędzia SACS-R umożliwiają wyjątkowo wczesne, bo już od 8. miesiąca życia dziecka, rozpoznanie symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu. Obserwacja rozwoju dziecka z użyciem narzędzi SACS-R jest jak dotychczas najbardziej efektywną metodą wczesnego wykrywania ASD. Wysoka skuteczność narzędzi została potwierdzona wynikami zakrojonego na ogromną skalę projektu naukowego zrealizowanego przez prof. Cheryl Dissanayake i dr Josephine Barbaro w latach 2006-2008 w stanie Victoria w Australii. Efektywność narzędzi w warunkach polskich została zbadana przez dr Joannę Kwasiborską-Dudek w projekcie pilotażowym trwającym od maja 2011 roku.

Stosowana obecnie, zrewidowana wersja narzędzi (SACS-R) jest ich udoskonaloną wersją opracowaną w celu poprawy właściwości psychometrycznych przez badaczy z Uniwersytetu La Trobe na podstawie wyników projektu australijskiego. Karty SACS-R używane w Polsce zostały przetłumaczone i opracowane pod względem merytorycznym przez dr Joannę Kwasiborską-Dudek.

Obecny projekt Fundacji SYNAPSIS i Centrum Logopedycznego Adesse jest pierwszą w Polsce próbą wdrożenia narzędzi przesiewowych pierwszego stopnia pod kątem ASD na tak szeroką skalę. Stał się możliwy dzięki zaangażowaniu Biura Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy oraz finansowemu wsparciu Fundacji PZU.

Osoby przeszkolone w ramach projektu przeprowadzą bezpłatne badania przesiewowe pod kątem zaburzeń społecznych i komunikacji wśród dzieci pozostających pod opieką wytypowanych żłobków miejskich, POZ i ośrodków specjalistycznych. Rodzina każdego dziecka uczestniczącego w badaniu otrzyma informację zwrotną z wynikiem badania w formie pisemnej. Dzieci zidentyfikowane w projekcie jako zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami językowymi zostaną skierowane na bezpłatną konsultację kliniczną do właściwego dla nich ośrodka.

Pomimo trudnego, wakacyjnego terminu, w szkoleniu wzięło udział aż 107 osób z całej Polski! Lista osób uprawnionych do wykonywania badań przesiewowych w ramach projektu: POBIERZ LISTĘ (PDF, 141 KB).

Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za przybycie i zaangażowanie w projekt, a także za wspaniałą atmosferę podczas szkolenia.

Dziękujemy również Władzom Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej za nieodpłatne udostępnienie sali szkoleniowej oraz firmie Euro-Truck za wsparcie rzeczowe.

Fot. Tomasz Dudek

Back to Top