W dniu 4 grudnia 2014r. Konferencją "Mamo, Tato, czy mam autyzm?" zakończyliśmy etap przygotowawczy i uruchomiliśmy ​Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu "Badabada". Działania w 5 obszarach: klinicznym, rzeczniczym, szkoleniowym, edukacyjnym i promocyjnym będziemy realizować w opar​ciu​ o szerokie partnerstwo z różnymi instytucjami, organizacjami​ ​i firmami​ z terenu całego kraju. ​Zaczynamy od obszaru klinicznego.

​W związku z tym zachęcamy Państwa do wypełnienia ​kwestionariusza, ​który​​​ przygotowaliśmy dla​ potencjalnych ​Partnerów Programu. ​​Zależy nam bowiem​​ na tym​, aby rodzice z każdej miejscowości w Polsce mieli równy dostęp do wsparcia, jakie ma oferować Program. ​Biorąc szczególnie pod uwagę fakt, że jesteśmy w procesie implementacji na gruncie polskim dwóch narzędzi do badań przesiewowych w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu, Państwa zaangażowanie jest nie do przeceniania.

​Kwestionariusz dotyczy trzech obszarów w procesie wczesnego wykrywania autyzmu: badań przesiewowych ogólnej populacji za pomocą narzędzia M-CHAT-R/F, badań przesiewowych za pomocą narzędzi kliniczn​ych​ SACS-R oraz konsultacji i diagnostyki specjalistycznej. I w ten sposób zostały podzielone pytania ​formularza.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ

Back to Top