Zakończyliśmy pilotażowe badania przesiewowe z użyciem narzędzi SACS-R, realizowane w ośmiu województwach naszego kraju. 40 badających - terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, pielęgniarki, logopedzi - spotkało się, żeby podsumować cały proces i zapoznać się z wstępnymi wynikami badań, które opracował Partner Fundacji - Adesse. Centrum kompleksowej diagnozy i terapii logopedycznej. Specjaliści z 40 żłobków i 15 ośrodków sprawdzali, czy dzieci rozwijają się prawidło w zakresie komunikowania się oraz umiejętności społecznych. 

To pierwsze badanie przesiewowe w kierunku ASD w kraju na taką skalę - ponad 2000 przebadanych dzieci i pierwsze przy użyciu kwestionariuszy SACS-R - najnowsza wersja australijskiego narzędzia, które implementujemy w Polsce. A wszystko to jest możliwe dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych osób - i tych, którzy wyrazili zgodę na badanie, i tych, którzy badali, i tych, którzy proces sfinansowali - Fundacja PZU. 

Teraz - żeby postawić kropkę na "i", czyli opracować wyniki badania - czekamy na ostatnie wypełnione kwestionariusze oraz informacje z ośrodków, do których udały się dzieci potrzebujące dalszych konsultacji i oczywiście wdrażamy badania na stałe dla jeszcze większej ilości maluchów.

Fot. Tomasz Dudek.

Back to Top