Dziękujemy!

Dziękujemy, że pomagasz dzieciom zagrożonym autyzmem. Szybka diagnoza to dla nich szansa na uniknięcie głębokiej niepełnosprawności i samodzielne życie w przyszłości. 

Back to Top