Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na dobre właściwości psychometryczne polskich wersji obydwu narzędzi. Po opublikowaniu podręcznika i protokołów ADOS-2-PL może być stosowany przez osoby przeszkolone w diagnostyce indywidualnej. Wydawcą ADOS-2-PL jest Hogrefe Testcentrum. Poniżej znajduje się link do strony ze szczegółowym opisem rezultatów projektu.

Dowiedz się więcej

Jednocześnie informujemy, że zespół „Badabada” uczestniczy w kontynuacji prac badawczych dotyczących Modułu T narzędzia ADOS-2-PL, przeznaczonego dla dzieci w wieku 12-30 miesięcy. Mają one na celu przygotowanie wyników porównawczych, które umożliwią pełniejszą interpretację wyniku dziecka, a także monitorowanie rozwoju dziecka.

Back to Top