Zespół „Badabada” bierze udział w projekcie realizowanym w ramach grantu POLSIBS, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Do prowadzenia badań zaproszeni zostali także Partnerzy Programu „Badabada”. Celem przedsięwzięcia jest określenie właściwości polskiej wersji językowej ITSP – kwestionariusza do badania przetwarzania informacji sensorycznych u niemowląt i małych dzieci. W ramach projektu dane zbierane są w grupach dzieci rozwijających się typowo, dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń w wieku od 7 miesięcy do 3 lat. Kierownikiem projektu jest dr hab. Przemysław Tomalski. 

Back to Top