Zespół „Badabada” uczestniczy w projekcie badawczym, którego celem jest ocena przydatności w diagnostyce i terapii polskich wersji narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu: ADOS-2 i ADI-R. Są to najpopularniejsze na świecie narzędzia do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, określane mianem złotego standardu diagnostycznego. Badanie stanowi ważny krok w kierunku umożliwienia stosowania ADOS-2 i ADI-R w Polsce, a w konsekwencji zobiektywizowania procesu diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Projekt realizują prof. dr hab. Ewa Pisula i dr Izabela Chojnicka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach grantu badawczego przyznanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  współfinansowanego ze środków UW (w latach 2013-2016).

Dowiedz się więcej

Back to Top