Zespół „Badabada” współpracuje z Katedrą Psychologii Rehabilitacyjnej Wydziału Psychologii UW w projekcie dotyczącym polskiej wersji językowej Q-CHAT. Jest to narzędzie do badań przesiewowych pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) dzieci w drugim roku życia. W ramach projektu zbierane są informacje na temat właściwości Q-CHAT oraz jego przydatności do wykrywania wczesnych objawów autyzmu. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Ewa Pisula.

Back to Top