Zakończyliśmy realizację kolejnego małego projektu w ramach „Badabada” Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu. Dzięki kwocie 20 000 zł przekazanej przez Fundację BNP Praibas zespół specjalistów z ambulatoryjnego ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego przeprowadził 246 godzin bezpośrednich działań diagnostycznych. 20 dzieciom poniżej 3 roku życia postawiono diagnozę z kręgu ASD. Wczesna diagnoza stała się dla nich szansą na uzyskanie szybkiej pomocy i na samodzielność.

Wsparcie udzielone Programowi Wczesnego Wykrywania Autyzmu jest rezultatem współpracy z akcją „Biegiem na pomoc”. Początek współpracy datowany jest na 2013 rok. Właśnie wtedy 20 pracowników Fundacji BNP Paribas i Banku BNP Paribas pobiegło w barwach „Biegiem na pomoc” w zawodach „Biegnij Warszawo”. Za każdy pokonany kilometr uzyskiwali dotację na rzecz „Badabada”.

Fundacjo BNP Paribas! Dziękujemy. Miło się biegnie na pomoc dzieciom z autyzmem w Waszym towarzystwie.

Back to Top